doula tilbyder

En doula med flere sprog:

doula er på tilkaldevagt 24 timer i døgnet fra 14 dage før terminen til 14 dage efter terminen og er der indtil barnet er født

støtter den kommende far i at støtte den kommende mor

doula er et velkendt ansigt der kan hjælpe med at navigere gennem fødslens ukendte land og at beholde jordforbindelsen, når der sker ting, I ikke har prøvet før  

er med til at huske detaljer fra fødslen

kan vejlede i fødestillinger og de mulige former for smertelindring, og kan omformulere de medicinske procedurer, som personalet taler om, til et forståeligt sprog for den fødende og partneren

Din egen doula

Få en tryg fødselsoplevelse med din egen fødselshjælper

 

dinegendoula@hotmail.com

tlf. 50290071

 

Hvad tilbyder jeg som doula?

Jeg har i længere perioder boet i Tyskland, Italien og USA og kan derfor tilbyde at hjælpe jer, hvis I har sproglige udfordringer på fødegangen. Det giver tryghed at kunne forstå.

En doula er der for begge forældre:

Det er godt og vigtigt, at I som kommende forældre oplever både jeres graviditets- og fødselsforløb som en fælles oplevelse. Derfor har jeg fokus på, at den kommende far føler sig som en fødselshjælper gennem hele forløbet, så I derved samles om denne unikke oplevelse. 

Før fødslen:

vi finder sammen frem til hvad I som kommende forældre har brug for og frygter og finder nogle mestringsstrategier til det - forberedelse giver ro 

vi snakker om hvilke former for smertelindring mor kan tænke sig evt. at bruge og jeg informerer om fordele og ulemper og muligheder 

vi kan finde frem til nogle konkrete opgaver, såsom smertelindring, som faren kan få, når fødslen starter

Selve fødslen:

Efter fødslen

Doulaen kan nu tale fødslen igennem fra start til slut sammen med forældrene. Det er meget godt at få bearbejdet denne store oplevelse - for at få oplevelsen på plads og for at forebygge evt. negative fødselsreaktioner 

Det gør doulaen ikke

Doulaen blander sig ikke i jordemoderens arbejde.  Hun tager ikke faglige beslutninger og undersøger ikke kvinden. Men hun kan forklare, hvad der sker, hvis ikke jordemoderen har  tid til det. Og jordemoderen får i dag pålagt flere og flere opgaver.  Det sker at jordemoderen må tage sig af flere fødende samtidig, der skal skrives fødselsjournal, der er vagtskifte, og i det hele taget skal jordemoderen hele tiden være på vagt og tænke to skridt frem. Jordemoderens største opgave er at have barnets vel i øjnene - ikke primært moderens - selvom hun gerne vil begge dele 

jeg er ikke som partneren på samme måde følelsesmæssig engageret - og kan derved på et mere neutralt grundlag give nærvær, praktisk støtte, omsorg og opmuntring. Faren kan derimod på unik vis give sin kærlighed og støtte videre til kvinden.

Doulaen skubber ikke faren til side for at komme frem - hun hjælper ham med at støtte og dermed at have en god funktion på fødestuen  

Paula Modersohn-Becker 1906

Mutter mit Kind an der Brust

Den vigtigste og bedst dokumenterede nonfarmakologiske  smertebehandling er tilstedeværelsen af en professionel person, en doula, på fødestuen. Metaanalyser viser, at tilstedeværelsen af en doula medfører kortere fødselsforløb, mindre behov for smertelindring og færre indgreb i fødslerne. (Ugeskrift for læger, april 2005).